Mesafeli Satış SözleşmesiMADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

SATICI: NECİBE SÖNMEZ VARDAR - NOCCASA

Adresi: Konak Mahallesi Kılavuz Sokak Nilüfer İş Merkezi Kat:3 Nilüfer / Bursa

Tel.: 02244507706

E-posta:  [email protected]

Vergi Dairesi: Çekirge

Vergi No: 779 044 8311

 

ALICI: MÜŞTERİ

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

 

 

MADDE 2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI:

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca düzenlenmiştir. İşbu Sözleşmenin tarafları Sözleşme gereğince Kanundan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

Sözleşmenin konusu; yukarıda bilgileri yazılı Alıcının, Satıcıya ait  www.noccasa.com alan adlı internet web sitesinden (“İnternet Sitesi ”), Satıcıya ait ürün veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.  

 

Alıcı, satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.noccasa.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindedir.

 

 

 

 

 

MADDE 3 – ÜRÜN VEYA HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

 

Ürün/hizmet, SATICI’nın internet web sayfası üzerinden elektronik ortamda kullanılan iletişim araçları vasıtasıyla bildireceği adreste MÜŞTERİ’ye teslim edilecektir.

 

MADDE 4 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

 

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını veya kampanya gereği ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.

 

Teslimat; stokun müsait olması ve ürün bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, ürün/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 5 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

 

Alıcı, sözleşme konusu ürün/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün/hizmeti teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir.

 

Cayma hakkı kullanılacaksa ürün/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Ürün/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

 

MADDE 6 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

 

Satıcı, sözleşme konusu ürün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde ürün/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürün/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır.

Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta ürün/hizmet tedarik edebilir. Satıcı ürün/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürün/hizmetlerden olan veya olmayan ürün/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan ürün/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 7 – SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

 

Ürün/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.noccasa.com adlı web sitesindeki ürün/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği şekildedir.

 

MADDE 8 – ÜRÜN/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

 

Ürün/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 9 – VADELİ FİYAT:

 

Ürün/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 10 – PEŞİNAT TUTARI:

 

Ürün/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 11 – ÖDEME PLANI:

 

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE 12 – CAYMA HAKKI:

 

Satıcı, Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde ürünü veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt eder.

 

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün/hizmetin sözleşme hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.noccasa.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.

 

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürün/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

 

MADDE 13 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN/HİZMETLER:

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürün/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürün/hizmetler, tek kullanımlık ürün/hizmetler, hijyenik ürün/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli medyaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b), kozmetik malzemelerinde ve ürünün niteliği gereği ambalajının açılmaması gereken ürünlerde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

 

MADDE 14 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 15 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

İşbu sözleşme kapsamında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasında tanımlanmış olan veri sorumlusu sıfatıyla SATICI tarafından hazırlanmış ve internet sayfası üzerinden ilan edilen Bilgilendirme ve Genel Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklama ve İmha Politikası, Gizlilik ve Çerez Politikası olmak üzere işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eki niteliğinde olup, bu sözleşmenin onaylanması halinde yukarıda belirtilen politika ve metinler ilgili kişi tarafından okunmuş ve kabul edilmiş sayılacaktır.

 

Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Yönetmelikler, Tebliğler ile ilgili yasal düzenlemeler gereğince, paylaştıkları Kişisel Veri veya Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak tanımlanan her türlü kişisel veriyi ancak işbu sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında kullanmakla yükümlüdürler. SATICI; işbu sözleşme kapsamında alıcı müşteri tarafından kendisine aktarılan kişisel veri veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları ve şartları ile bağlı kalacağını, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirildiği kabul ve taahhüt edilmiştir.  

 

Müşteri; işbu sözleşme ile SATICI’ ya aktardığı tüm kişisel verilerle ilgili olarak herhangi bir hukuki, idari, cezai veya mali talebinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel veri sahibi olan alıcının veya üçüncü kişilerin kişisel verileri bakımından veri ihlali olması durumunda, hak iddia edilmesi halinde bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kusuru veya ihmali bulunan tarafa ait olacağını; Müşterinin ve Satıcının bu bağlamda uğrayabileceği her türlü zarara kusurları oranında katlanacaklarını, kabul ve taahhüt ederler.

 

Taraflar işbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel verileri, Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve kapsam dışında başka bir amaçla üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz, şirketin faaliyetleri, sözleşmenin gerekleri dışında herhangi bir faaliyette kullanamaz.

 

Taraflar, işbu sözleşmenin kurulması, ifası için gerekli işlemlerin yapılması sırasında işlenen kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak 6698 sayılı yasaya ve ilgili mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği idari ve teknik tedbirlere uygun olarak, tüm güvenlik önlemlerini almak, gizlilik esaslarına riayet etmek, herhangi bir veri ihlali durumunda bunu karşı tarafa belirtilen usul ve esaslara göre yasaya uygun olarak süresi içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

 

Müşteri taraf,  işbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmiş olmakla 6698 sayılı yasa kapsamındaki hakları kullanmak üzere şirket internet sitesi vasıtasıyla ilan edilen BAŞVURU FORMUNU’ nu okumuş sayılacak ve başvuru formunda belirtilen yasal haklarını kullanabilmesi için bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmak suretiyle şirkete iletmesi gerekmektedir. 

 

MADDE 16 – YETKİLİ MAHKEME:

 

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.